Scroll Top
Kulinovačko polje – 1 Nova 5, 32000 Čačak, Srbija

Staklo

Custom Excerpt

Najbitniji deo prozora je staklo, ono čini oko 80% površine prozora. Najvažnije karakteristike prozora, kao što su toplotna i zvučna izolacija, najviše zavise od termopaketa stakla ugrađenog u vaš prozor.

Termopaket je stakleno telo sastavljeno od više staklenih ploča odvojenih najmanje jednim, hermetički zatvorenim međuprostorom koji je ispunjen vazduhom ili gasom (argonom). Debljina međuprostora zavisi od distancionih profila ispunjenim higroskopnom materijom (materija koja upija vlagu). Zaptivanje prozorskih stakala se obezbedjuje pomoću elastičnih polimer zaptivača.

Glavna osobina termoizolacionog stakla je da smanjuje toplotnu razmenu izmedu dva prostora, što ima niz prednosti:

  • manji utrošak energije
  • nema pojave kondenzata ili leda na unutrašnjoj strani ploče
  • smanjuju se troškovi ugradnje uredaja za klimatizaciju i grejanje

Izolaciona sposobnost stakla se definiše koeficijentom prolaza toplote k (W/m2K). Što je koeficijent niži, toplotna izolacija je bolja. Standardni termo paket je kombinacija: 4mm Float staklo + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium. Ovaj termopaket ima toplotnu provodljivost Ug=1,1 W/m2K.

Troslojni paket koji je sledeća kombinacija: 4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium (film na poziciji 2) + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4mm standardno Float staklo + 16 mm aluminijumska lajsna Argon 90% + 4 mm niskoemisiono staklo ClimaGuard Premium (film na poziciji 5). Ovaj termopaket ima toplotnu provodljivost Ug=0,6W/m2K.

nikoemisiono staklo

LOW-E ili NISKOEMISIONO staklo

LOW-E je višeslojni sistem koji se primenjuje na staklu. Funkcionalni sloj može biti bakar, zlato, aluminijum ili srebro. Ovi funkcionalni slojevi “apsorbuju” otprilike 90% energije dugotalasnog infracrvenog zračenja koje zrači iz unutrašnjosti prostorije na staklenu ploču.

Emisioni faktor je otprlilike 8,5 puta niži nego onaj koji ima normalno flot staklo. Rezultat su znatno manji troškovi grejanja, pošto će “k” vrednost sa LOW-E pločom biti oko 50% konvencionalne jedinice iste konfiguracije. Od gore pomenutih materijala, funkcionalnih slojeva, srebro nudi najbolje karakteristike. Da je funkcionalni sloj sam instaliran na ploču refleksija bi bila veoma visoka (do 70%) i provođenje bi bilo mnogo niže za komercijalnu primenu šta više, funkcionalni sloj ne bi bio zaštićen i bio bi izložen mehaničkom i hemijskom oštećenju. Da bi se izbegao ovaj problem sa svake strane funkcionalnog sloja instaliran je još jedan sloj. Materijali za ove slojeve mogu biti kalajni-oksid, cinkov-oksid, bizmut-oksid itd. Kalajni-oksid ima nabolje optičke karakteristike i nudi najbolju hemijsku zaštitu,te se zbog toga i najčešće koristi. Pošto se kalaj topi na 2320°C, za LOW-E ploče se preporučuje maksimalna temperatura do 1200°C. Koja površina je prevučena? Veoma je važno znati u svakom trenutku koja površina je prevučena. Svaka greška će predstavijati trošak. Prvu proveru treba izvršiti pre vađenja ploče iz paketa. Kod LOW-E, kao i kod refiektujućeg stakla, površina koja je prevučena može se otkriti pomoću Ommetra. Prevučena površina LOW-E, takođe se može odrediti i pomoću upaljača za cigarete. Na normalnoj površini stakla boja plamena biće žuta, a na površini koja je prevučena sa LOW-E boja plamena će biti bledo ružičasto-plava.

PROZORI SA ClimaGuard® Solar STAKLOM

Prozori sa ClimaGuard® Solar staklom. Jaka zima ili vruće leto: prozori sa višenamenskim ClimaGuard® Solar staklom omogućuju da se dobro osećate u vašem domu i istovremeno znatno štedite energiju bez većeg gubitka prirodne svetlosti.

PROZORI SA ClimaGuard Solar STAKLOM

Sve veći rast cena energenata naterao nas je da sve više obraćamo pažnju na delotvornost izolacije u našim domovima. Jedan od najvažnijih elemenata izolacije je izbor odgovarajućih prozora. ClimaGuard® Solar je ravno staklo sa transparentnim i izrazito tankim filmom na površini.

Zahvaljujući tome, osigurava visoko propuštanje svetlosti (66%), odličnu toplotnu izolaciju (Ug=1.1 W/m2K) i zaštitu od sunčeve energije (propušta samo 42% sunčeve energije). Sve to samo u jednom premazu. Štednja energije zimi.

ClimaGuard® Solar staklo čija je glavna svrha izuzetna toplotna izolacija, u poređenju sa tradicionalnim izolacionim staklom, omogućava uštedu polovine troškova grejanja u hladnim danima.

Odgovarajuća toplotna izolacija važna je i leti jer sunčevi zraci koji prolaze kroz staklo mogu znatno povećati temperaturu u prostoriji. U vrućim letnjim danima površina prozora je izložena sunčevoj energiji sa više od 400 W/m2. Tradicionalno izolaciono staklo propušta oko 80% te energije u prostoriju, što je često neizdrživo. ClimaGuard® Solar staklo znatno smanjuje prenos sunčeve toplote jer propušta samo 42% celokupne sunčeve energije. Nizak prenos toplote prouzrokuje nisku temperaturu unutar stakla, što naročito osigurava veću udobnost u prostoriji, odnosno  omogućava neverovatnu uštedu prilikom korišćenja klima uređaja.

Pored osnovnog stakla, postoje i stakla:

Sigurnosno Staklo delimo na : Laminirano i Kaljeno Staklo. Sigurnosna stakla su 4-5 puta otpornija na udarce od float stakla. Float staklo puca na 40N/mm² a sigurnosno staklo na 165N/mm².

Laminirano staklo je staklo koje je spojeno od dva ili više float stakla folijom koja je otporna na kidanje (EVA (etilen-vinyl acetat)). Prilikom mehaničkog oštećenja iako staklo puca ono ostaje zalepljeno za foliju.

Kaljeno staklo je float ili ornament staklo koje je termički obrađeno, zagrevanjem stakla do 600°-650° a potom se naglo hladi udarom vazduha sa obe strane stakla do temperature od 200°-250°. Prilikom mehaničkog oštećenja staklo puca u sitne komadiće sa zaobljenim rubovima.

Ornament staklo je float staklo, na koje se prilikom  procesa proizvodnje utiskuje “tekstura” sa jedne ili druge strane stakla.

Parsol staklo je float staklo na koje se prilikom procesa proizvodnje dodaju metalni oksidi koji utiču na boju stakla. Ovakva stakla apsorbuju veliku količinu sunčeve energije (veća temperatura stakla od temperature prostorije) pa zbog onemogućavanja prenosa energije u prostoriju imaju specifičnu upotrebu.

Stopsol staklo je float staklo stime što se prilikom procesa proizvodnje dodaju metalni premaz (reflektujući sloj) koji utiče na selektivno propuštanje svetlosti (smanjuje prodor sunčevih zraka). Takvo staklo daje efekat ogledala kada se posmatra iz prostora gde ima više svetlosti. Tokom dana najčešće je spoljno svetlo jače od unutrašnjeg svetla pa je efekat ogledala sa spoljne strane ali noću ukoliko je uključeno svetlo u unutrašnjosti prostorije, efekat ogledala je u unutrašnjosti prostorije.