Scroll Top
Kulinovačko polje – 1 Nova 5, 32000 Čačak, Srbija

ALUMINIJUM SA VIŠE LICA

Custom Excerpt
Aluminijumski prozor Pandan Čačak

Koje su osnovne osobine aluminijumske stolarije

ALUMINIJUM SA VIŠE LICA
U proizvodnji aluminijumskih prozora i vrata za stambene objekte obično se koristi nekoliko vrsta sistema profila. Najčešće je to alumini-jumski profil sa termo prekidom koji je odličan za spoljnu stolariju, sledi takozvani “hladan” aluminijum, idealan za unutrašnje pregrade ili uslove izjednačene temperature i na kraju sistem drvo/aluminijum, koji je i najskuplji jer je njegova unutrašnja strana obložena drvetom.

Aluminijumski profili se kod nas najčešće koriste za izradu fasada, prozora i vrata. Ovakva stolarija svaki dom maksimalno oplemeni svojim izgledom i dizajnom. Zato nije zgoreg opet napomenuti da prozori, vrata i fasade mogu biti izrađeni od plastificiranih i eloksiranih profila sa ili bez termo-prekida. Najčešće postavljeno pitanje o alumini-jumskoj stolariji je – Da li je plastificirana i ima li termo prekid?, a postavljaju se i pitanja u vezi različite debljine profila, broja komora, širine termo-mosta… U proizvodnji aluminijumskih prozora i vrata koristi se nekoliko vrsta profila i to aluminijum sa termo prekidom koji je odličan za spoljnu stolariju, hladan aluminijum za unutrašnje pregrade ili u uslovima izjednačene temperaure i drvo/aluminijum kod kojeg je unutrašnja stana aluminijumskog profila obložena drvetom. Sve vrste aluminijumskih profila mogu biti površinski obrađene, zaštićene i bojene plastifikacijom ili eloksiranjem, tj.anodnom oksidacijom. Plastificirani aluminijumski profili se boje po RAL karti, pa je time omogućena apsolutna sloboda izbora boja. Kod eloksaže najčešće boje su varijacije bronze i boja sirovog aluminijuma.

Proces “plastifikacije”

Plastifikacija aluminijuma je površinska obrada aluminijuma kod koje se prvo profil čisti po određenoj proceduri i nakon toga se nanosi boja u prahu elektrostatičkim pištoljem u automatskoj kabini. Nakon toga se boja suši u peći na 180 stepeni celzijusa u svrhu polimerizacije kada dolazi do stapanja čestica praha i hemijske reakcije umrežavanja, tj. polimerizacije i na kraju stvaranja obojenog sloja koji se odlikuje:

•    izvrsnom vodootpornošću,

•    otpornošću na gubitak boje i žutenje,

•    izvanrednim prijanjanjem za podlogu,

•    izvrsnom otpornošću na vremenske uticaje i UV zrake,

•    dobrom moći pokrivanja površine,

•    debljinom sloja plastifikacije od 70- i 00 mikrona.

Komore za nanošenje laka u prahu

Nanošenje laka u prahu u formi spreja veoma je ekonomično jer se prah koji se ne zadrži na metalnom komadu može sakupiti i ponovno upotrebiti.To se ostvaruje tako da se nanošenje laka u prahu provodi u komori , u kojoj se usisavanjem vazduha iz prostora komore proizvodi stalni, lagan podpritisak. Nastalim strujanjem ulaznog vazduha sprečava se izlaženje raspršenog laka u prahu izvan prosotora komore. Isisani vazduh iz komore transportuje se u ciklon koji služi da se odvaja prah od vazduha i skuplja u donjem delu ciklona. Dalji transport vazduha ide preko filtatrske sekcije u atmosferu. U filtatrskoj sekciji se vrši završno odvajanje praha od vazduha.

Pečenje laka u prahu

Pečenje laka u prahu provodi se neposredno nakon što je lak nanesen na metalnu površinu. Komore za pečenje (peći) mogu biti: protočne ili stacionarne. U protočnim pećima predmet sa nanesenim lakom u prahu prolazi okačen o konvejer kroz peć. U stacionarnim pećima predmet se unese u unutrašnjost peći, peć se zatvara,

Proces eloksaže

Eloksaža ili anodna oksidacija aluminijuma je površinska zaštita specifična za aluminijum. Debljina sloja koji se nanosi eloksažom je od 15 – 20 mikrona. Ovim procesom aluminijum dobija trajnu zaštitu od korozije i specifičnu metaliziranu boju. Eloksaža je ograničena na samo nekoliko različitih boja i to: prirodna boja aluminijuma, bronza od svetle do crne, boje inoxa od svetle do tamne i zlatna boja.
nakon određenog vremena peć se otvara i predmeti se izvlače iz peći. Vreme pečenja laka u prahu (vreme zagrijavanja i vreme topljenja i polimerizacije laka u prahu) zavisi od definisanih uslova pečenja za dotični lak u prahu, ali i od mase metalnih delova, debljine zida, i gabarita predmeta.Temperatura peći se kreće u opseguod 160-210°C. Zagrejavanje peći provodi se uz pomoć grejača koji koriste izvor energije električnu energiju ili gas. Izuzetno je važno da se u svakom delu peći postigne jednaka teperatura, te da je moguće tempetraturu unutar peći kontrolisati u intervalu ±1°C. Enerija je jako skupa, zbog toga je pravilan izbor i kon-strukcija peći vrlo važan elemenat u ekonomičnosti proizvodnje.

UNIVERZALNA PRIMENA

Kada je potrebna lagana ali čvrsta i postojana konstrukcija i kada se radi zastakljivanje većih površina, aluminijumska stolarijaje prvi izbor inženjera. Aluminijumska stolarija odličan je izborza izradu zimskih vrtova. Kod aluminijuma možete očekivati samo perfekciju i savršenstvo, visoke izolacione sposobnosti i visok stepen završne obrade. Nekoliko različitih boja, uzjasne i oštre linije, svakom objektu daće potrebnu dozu luksuza sa naglaskom na mod-erni stil.

LJUBIMCI ARHITEKATA

Aluminijumski profili svojom čvrstoćom osiguravaju izuzetnu statičku stabilnost ugrađenih elemenata, izuzetno su lagani, osiguravaju dug vektrajanja, a zbog velikog izbora boja arhitekte rado posežu za ovim materijalom jer ih ne sputava u potpunom ostvrenju njihovih arhitektornskih kreacija.

ĆVRSTI LUKOVI

Lučni aluminijumski prozori imaju odličnu statičku stabilnost za razliku od PVC-a koji ne može imati čelično ojačanje u luku.
Septembar 2009
Tehnološki postupak se sastoji od sledećih faza:

–    Mehaničke pripreme koje se vrši četkanjem profila savremenim visoko-produktivnim mašinama. Mašine su opremljene finim četkama od nerđajućeg čelika, koje uk-lanjanju nastali oksidni sloj aluminijuma i daju uniformni izgled značajne površine profila;

–    Hemijska priprema kojom se vrši odmašćivanje i na-grazanje površine aluminijuma da bi se u kasnijoj fazi naneo kvalitetan sloj aluminijum oksida. Dodavanjem sredstava za satiniranje površine, na kraju ove faze dobija se fma svilenkasta površina aluminijuma;

–    Anodizacije (anodne oksidacije) – elektrohemijskog procesa kojim se površinski sloj metala pretvara u prev-laku aluminijum oksida, koja istovremeno ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Anodnom zaštitom aluminijuma i njegovih legura postiže se zaštita od koro-zije, električna izolacija, povećava otpornost na habanje, adheziona vezivnost koja je važna za eventualno kasnije nanošenje premaza, itd. Kvalitet andonog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma, koncentracije elektrolita, tempera-ture i gustine struje.

Značajno je da kontrola ovih parametara nije prepuštena samo Ijudskom faktoru jer postoji kompjutersko pro-gramiranje i praćenje pomoću vitalnog dela postorjenja-pulsnog ispravljača. Pomoću njega se može ostvariti stalno nadgledanje i upravljanje procesom anodizacije, ravnomernosti gustine struje, koncentracije rastvora, tem-perature, kao i debljine anodnog sloja. Kada je postignuta unapred zadata debljina sloja ispravljač se isključuje, a postignuti rezultati ostaju zapisani što omogućava izda-vanje pisanih izveštaja o ostvarenom kvalitetu eloksiranja pojedinih šarži.

www.aluminijum-pvc.com

Leave a comment