Scroll Top
Kulinovačko polje – 1 Nova 5, 32000 Čačak, Srbija

PVC PROZORI NE UGROŽAVAJU ZDRAVLJE

Custom Excerpt
PVC prozori i zdravlje Pandan Čačak

Punila uglavnom određuju i kvalitet i svojstva PVC profila i u suštini čine manje od 7 % ukupne mase PVC profila od koga se pravi PVC stolarija. Zato je i “štetnost” koja se pominje u vezi PVC stolarije u praksi praktično nemerljiva.

PVC je skraćenica od polivinil-hlorid i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera proizvedenih petroleuma ili prirodnog gasa i soli, a hemijska formula je (CH2-CH2). Nakon mešanja sa ostalim materi-jalima za punjenje ovaj polimer se uz dejstvo toplote omekšava i postaje pogodan za dalje oblikovanje. PVC je retka termoplastika koja u svom lancu sadrži atome hlora. Zbog toga što sadrži hlortačka topljenja PVC-a je veoma visoka tako da u slučaju izbijanja požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti. PVC se lako razlaže pri veoma visokim temperaturama proizvodeći hlorovodoničnu kiselinu i korozivni gas za razliku od drugih polimera. Zbog toga je cena PVC materijala relativno niska (zbog ovih korisnih nusprodukata koji mogu dalje da se eksploatišu). PVC je najčešće korišćen plastični materijal nakon polietilena.

DA Ll JE PVC MATERIJAL ŠTETAN?

Za ovaj materijal vezane su mnoge nedoumice koje se tiču njegove štetnosti, kancerogenosti, ekološke neispravnosti i sl. Sam materijal naime sadrži određene sastojke koji spadaju u tzv. kancerogene. Pre nego što se PVC oblikuje u profil, dodaju se određeni modifikatori (punila) da bi se povećala otpornost materi-jela.Ti modifikatori su soli teških metala kao sto su barijum, kadmijum, kalaj i olovo. Oni se koriste za stabilizaciju i bojenje. Takođe se dodaju razni filteri (kao na primer kalcijum karbonat), aditivi koji olakšavaju rukovanje i maziva. Olovo se izdvaja kao sastojak profila koji je otrovan, međutim, cevi koje u sebi sadrže odrađenu količinu olova su dozvoljene za korišćenje u vodovodnoj mreži. Punila uglavnom određuju i kvalitet i svojstva PVC profila i u suštini čine manje od 1 % ukupne mase PVC profila od koga se pravi PVC stolarija. Zato je i “štetnost” koja se pominje u vezi PVC stolarije u praksi praktično nemerljiva.

Leave a comment