Scroll Top
Kulinovačko polje – 1 Nova 5, 32000 Čačak, Srbija

UTICAJ BROJA KOMORA NA KVALITET PVC PROFILA

Custom Excerpt
PVC komore Pandan Čačak

SVE U SLUŽBI MARKETINGA

Promene sa brojem komora kod PVC profila uglavnom služe u svrhu marketinga jer se navedeni profili nude kao novi, revolucionarni i bitno bolji od predhodnih ili konkurencije, što je vrlo relativno i uglavnom ne opravdava veću razliku u ceni. Ukupno posmatrano razlike u toplotnoj izolaciji su minimalne jer je ona vezana za fziku celog objekta iza kvalitetnu ugradnju stolarije.

Prilikom kupovine PVC stolarije jedno od osnovnih pitanja koje možete sebi postaviti jeste koju vrstu profila odabrati – sa tri, četiri, pet ili više komora. Danas su 3 i 4 komorni profili ređe u ponudi nego ranijih godina, a na tržištu se uglavnom nude profili sa 5 i više komora.

U suštini pitanje odluke za koji se profil odlučiti, tiče se odnosa cene i kvaliteta, odnosno šta dobijate ukoliko kupite profil sa više komora (obično skuplji). Naime sredinom 90-tih godina proizvođači PVC profila su u ponudi imali uglavnom profile za tri komore (toplotne karakteristike k-W 1,7 W/m2K bez čeličnog ojačanja, odnosno k-W 2,1 W/ m2K sa čeličnim ojačanjem) što uz odgovarajuće staklo zadovoljava sve standarde i potrebne tehničke norme.

Kako je vre-menom dola-zilo do zasićenja tržišta i kako je za opstanak na istom potrebno stalno vršiti “poboljšanja” proizvoda tako i u ovoj oblasti proizvođači su pre nekoliko godina ponudili i profile sa 4 komore. U suštini, gabariti profila su ostali isti samo je dodata jedna podela više u okviru profila. To isto učinjeno je i tokom 2002. godine kada su se pojavili profili sa 5 komora (danas i sa 7 komora).

Sve ove promene uglavnom služe u svrhu marketinga i navedeni profili se nude kao novi, revolucionarni i bitno bolji od predhodnih ili konkurencije, što je vrlo relativno i uglavnom ne opravdava veću razliku u ceni. Ukupno posmatrano razlike u toplotnoj izolaciji su minimalne jer je ona vezana za fiziku celog objekta i za kvalitetnu ugradnju stolarije.

www.aluminijum-pvc.com

Leave a comment